Protocol d’actuación davant el Covid-19 a Far Nomo

El Decàleg sanitari de Far Nomo davant el Covid19; El repartiment més segur

1) El nostre personal utilitza nous elements de protecció (mascaretes, guants, etc.) a l’inici de cada servei.

2) Tot el nostre personal ha rebut una formació específica de prevenció de riscos davant el Covid19.

3) Els lliuraments es realitzaran sempre sense contacte entre repartidor i client. Així, hem eliminat el pagament en efectiu; només pagaments amb datàfon.

4) Realitzem verificacions diàries de temperatura corporal del nostre personal.

5) Respectem la distància social de 1,5 m tant a l’interior de les nostres instal·lacions com en la recollida i lliurament per part dels repartidors.

6) Els nostres proveïdors no poden accedir a l’interior de del nostre local i la matèria primera rebuda la recollim amb mitjans propis a l’entrada del nostre local.

7) La nostra empresa de seguretat alimentària ha elaborat un estudi sobre Anàlisi de Perills i Punts Crítics de control per treballar amb el mínim nivell de risc.

8) Tots els nostres comandes s’entreguen amb el segell de garantia de Grup Nomo que assegura la inviolabilitat de la borsa.

9) A les nostres instal·lacions realitzem una desinfecció abans de cada servei de superfícies, ordinadors i materials. Per a la desinfecció fem servir productes químics certificats especialment pel nostre proveïdor de neteja.

10) Els uniformes del nostre personal es netegen un cop a el dia.