Política de privacitat


A NOMO MATRIU SL., Ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: NOMO MATRIU, SL – NIF: B65429243
Adreça postal: C / GRAN DE GRÀCIA, 1 – 08012 – BARCELONA
Telèfon: 933686575
Correu electrònic: nomo@gruponomo.com
Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Contacte DPD: Josep Treviño C / Indústria 94, ent 1ª, 08030 Barcelona – info@allins4b.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En NOMO MATRIU, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestació de servei, comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades: Llei34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal, com administracions públiques en els casos previstos per la Llei.

Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NOMO MATRIU, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, NOMO MATRIU, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES DADES?
Les dades personals que tractem en NOMO MATRIU, SL procedeixen del propi interessat.
-Dades identificatives, Direccions postals i electròniques, Informació comercial.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).